“Ông lớn” cho thuê thiết bị xây dựng KFH ra mắt chi nhánh miền Nam


Công ty cổ phần Cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu (KFH) vừa tổ chức Lễ ra mắt chi nhánh miền Nam…