KFH tham gia “Giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên ngành Máy xây dựng về định


Sáng ngày 22/10/2019, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Chương trình giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên…