Tuyển nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dung:

Vị trí: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm làm việc: Văn Phòng Hà Nội.

(đang cập nhật)