Nhập lô Máy nén khí Cao áp Atlascopco XRHS1096 CD


Theo lộ trình phát triển cùng với sự tin tưởng dịch vụ của khách hàng. Tháng 5 năm 2016, công ty KFH tiếp tục nhập lô hàng 10 máy nén khí Cao Áp Atlascopco từ hệ thống của Kanamoto về Trung tâm máy công trình KFH để phục vụ cho thuê. Đây là lô máy đời mới nhất của Atlascopco, máy có lưu lượng 30 m3/phút, áp lực làm việc 24 bar…